vapt

vapt
2 vápt interj. 1. staigim stipriam mauktelėjimui, nurijimui nusakyti: Vápt užsivertęs [degtinės stiklinę] išgėrė Grd. Vápt i nurijo Jrb. 2. staigiam mestelėjimui, užmetimui, užvertimui nusakyti: Vápt jupelę ir atvertė Nt. Vė[ja]s vápt numetė kepurę Nt. Vápt kvartūgą an galvos, džiūgt su lazda Šts. 3. Mc staigiam išvertimui, nuvertimui, numetimui nusakyti: Iš bliūdo kėpį vápt ant ližės, vos neišsiskleidė – toki prasta tešla su pelais Ggr. Vápt ir išvertė kokius septynis centnierius rugių End. 4. nukritimui, iškritimui nusakyti: Savo kepurę nuo galvos nuėmęs, davęs ant stalo – tiktai vapt šūdas iš kepurės iškritęs S.Dauk. 5. staigiam suglaudimui nusakyti: Vapt suglauda po keturius pėdus, neraišio[ja] ir yra kurlendiška (latviška) statysena rugių Šts. 6. staigiam, netikėtam veiksmui nusakyti: Kolumbas vápt ir pastatė kiaušį Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vapt — vàpt išt. Vàpt ir prasi̇̀tarė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vapt — 1 vàpt interj. DŽ, NdŽ 1. vaptelėjimui, suvapėjimui, prasitarimui nusakyti: Vapt ir prasitarė Skrd. Aš tik vapt kokį žodį, tau ir galas A.Gric. 2. staigiam mauktelėjimui, nurijimui nusakyti: Ji prisipila stikliuką – vàpt ir išgeria Snt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Cevapcici — Ce|vap|ci|ci 〈[ tʃevạptʃitʃi] Pl.〉 scharf gewürzte, gegrillte Hackfleischröllchen; oV Čevapčići [mit serb. Verkleinerungsform <türk. kebab „gegrilltes Fleisch“] * * * Ce|vap|ci|ci, Će|vap|či|ći [t̮ʃe vapt̮ʃit̮ʃi] <Pl.> [serbokroat.]:… …   Universal-Lexikon

  • Čevapčići — Če|vap|či|ći 〈[ tʃevạptʃitʃi] Pl.〉 = Cevapcici * * * Ce|vap|ci|ci, Će|vap|či|ći [t̮ʃe vapt̮ʃit̮ʃi] <Pl.> [serbokroat.]: gegrillte, stark gewürzte Hackfleischröllchen. * * * Ćevapčići   [tɕe vaptʃitsji, serbisch und kroatisch zu türkisch… …   Universal-Lexikon

  • vapčioti — vapčioti, ioja, iojo menk. 1. intr., tr. DŽ1, Skr vapėti, švagždėti, murmėti: Senis dar kažką vapčiojo, bet nebenuklausiau rš. ^ Nepasilik kaip davatka už abrakus vapčioti (apie senmergystę) Ms. 2. intr. NdŽ, DŽ1, Šts, Skd smukčioti: Didelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Monte Putuo — Vista de la isla del monte Putuo desde la cima Estatua de Guan Yin …   Wikipedia Español

  • Ćevapčići — Će|vap|či|ći [tʃe vaptʃitʃi] die (Plur.) vgl. ↑Tschewaptschitschi …   Das große Fremdwörterbuch

  • Cevapcici — D✓Ce|vap|ci|ci, Če|vap|či|c̓i [tʃ̮e vaptʃ̮itʃ̮i ] Plural <serbokroatisch> (gegrillte Hackfleischröllchen) …   Die deutsche Rechtschreibung

  • Čevapčic̓i — D✓Ce|vap|ci|ci, Če|vap|či|c̓i [tʃ̮e vaptʃ̮itʃ̮i ] Plural <serbokroatisch> (gegrillte Hackfleischröllchen) …   Die deutsche Rechtschreibung

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”